Producenci
Promocje
Groszek - Nasiona na kiełki Certyfikowane  400G, BAVICCHI
Groszek - Nasiona na kiełki Certyfikowane 400G, BAVICCHI

18,90 zł

Cena regularna: 27,99 zł

szt.
Jod naturalny Iodica  300 ml
Jod naturalny Iodica 300 ml

83,00 zł

Cena regularna: 102,00 zł

Koniczyna - Nasiona na kiełki GEO, Certyfikowane  400G
Koniczyna - Nasiona na kiełki GEO, Certyfikowane 400G

22,49 zł

Cena regularna: 35,49 zł

szt.
Ekologiczny sok Aronia - Rokitnik  100% NFC 3l
Ekologiczny sok Aronia - Rokitnik 100% NFC 3l

78,00 zł

Cena regularna: 82,00 zł

szt.
Ekologiczny sok z pokrzywy NFC BIO 100% 500ml
Ekologiczny sok z pokrzywy NFC BIO 100% 500ml

21,00 zł

Cena regularna: 24,00 zł

szt.
Ekologiczny sok Aronia - Jabłko  100% NFC  3l
Ekologiczny sok Aronia - Jabłko 100% NFC 3l

39,00 zł

Cena regularna: 49,00 zł

szt.
Lucerna - Nasiona na kiełki GEO Certyfikowane  500G BAVICCHI
Lucerna - Nasiona na kiełki GEO Certyfikowane 500G BAVICCHI

24,90 zł

Cena regularna: 44,99 zł

szt.
Dyfuzor Pociąg
Dyfuzor Pociąg

299,00 zł

Cena regularna: 329,00 zł

szt.
Olejek CBD CO2 RAW 10% 30ml Cannabis originals
Olejek CBD CO2 RAW 10% 30ml Cannabis originals

519,00 zł

Cena regularna: 539,00 zł

szt.
Olejek Hero Mobilizacja CBD 30ml
Olejek Hero Mobilizacja CBD 30ml

389,00 zł

Cena regularna: 405,00 zł

szt.
Olejek Hero Regeneracja CBD 30ml
Olejek Hero Regeneracja CBD 30ml

289,00 zł

Cena regularna: 298,00 zł

szt.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU WELLNESSI

z dnia 20.11.2020

 

1.          Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu (dalej: „Klient”, „Klienci”) w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako” RODO”) jest Elżbieta Giegiel-Kociszewska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą WELLNESSI Elżbieta Giegiel-Kociszewska z siedzibą w Warszawie (03-133_) przy ul. Nowodworskiej 25 m. 409, NIP: 9521690584, numer telefonu 500.791.877 („Sprzedawca”).

2.          Na potrzeby realizacji zamówień w Sklepie, założenia i utrzymywania konta Klienta oraz prowadzenia Sklepu Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów:

-      imię i nazwisko,

-      adres dostawy,

-      kontaktowy adres email,

-      dane konta na portalu Facebook (opcjonalnie),

-      numer telefonu.

W przypadku wystawienia faktury przetwarzane są także: NIP oraz nazwa firmy. W przypadku płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy przetwarzane są także informacje o numerze konta bankowego Klienta lub numerze karty kredytowej.

Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane również na potrzeby publikowania przez nich opinii o produktach (opcjonalnie), rozpatrywania reklamacji, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy (w szczególności w zakresie przepisów podatkowych i księgowych), a także na potrzeby marketingu produktów i usług oferowanych przez Sprzedawcę, o ile Klient zapisze się na usługę newslettera.

3.          Podstawą prawną przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Klientów jest:

-    art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną obejmujących prowadzenie i obsługę konta Klienta, udostępnianie informacji i możliwości składania zamówień, udostępnienie formularzy kontaktowych; 

-    art. 6 ust. 1 lit. b RODO - realizacja złożonego zamówienia oraz wykonanie umowy sprzedaży produktów w Sklepie;

-    art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości;

-    art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw, co obejmuje dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami;

-    art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów Sklepu oraz sposobu korzystania ze Sklepu w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

-    art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes Administratora, polegający na marketingu oraz reklamie działalności Sklepu, jak również utrzymaniu relacji z klientami oraz odpowiedzi na kontakt ze strony klientów.

4.          Dane osobowe zawiązane z konkretnym Zamówieniem będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres nie dłuższy niż ten wynikający z przepisów prawa (w szczególności przepisów o rachunkowości) oraz okres, w którym możliwe jest zgłoszenie roszczeń z tytułu rękojmi lub innych roszczeń związanych ze sprzedażą produktów, chyba że po upływie tych terminów Klient nadal będzie posiadał konto w Sklepie – wówczas do czasu usunięcia konta.

5.          Sklep daje użytkownikowi możliwość kontaktu ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy i telefon:. Formularz kontaktowy daje możliwość kontaktu ze Sprzedawcą na wybrany przez Użytkownika temat. Skorzystanie z formularza wymaga podania adresu email (obligatoryjnie) oraz imienia i numeru telefonu (opcjonalnie). Sprzedawca przetwarzać może także inne dane, które Użytkownik samodzielnie wpisze w formularzu. Dane podane w formularzu zostaną usunięte w terminie 30 dni od załatwienia sprawy wskazanej przez użytkownika. W każdej chwili użytkownik może wnieść o usunięcie swoich danych zawartych w korespondencji - poprzez wysłanie stosownej wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu komunikacji z użytkownikami Sklepu (artykuł 6 ust. 1 lit f RODO).

6.          Sprzedawca informuje, że dane osobowe Klientów będą przekazane firmie kurierskiej realizującej zamówienie a także do podmiotów świadczących na rzecz Sprzedawcy usługi IT (hosting, CRM), usługi księgowe, usługi logistyczne związane z przygotowaniem wysyłki Produktów. Ponadto dane transakcyjne, w tym dane osobowe, są przekazywane na rzecz operatorów płatności w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

7.          Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może jednak skutkować brakiem możliwości skorzystania z oferty Sklepu.

8.          Klient ma prawo do:

-        otrzymania informacji o przetwarzaniu danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych I możliwych odbiorcach danych,

-        dokonania korekty wadliwych lub niekompletnych danych,

-        żądania usunięcia danych – poprzez złożenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeżeli zostaną spełnione przesłanki prawne takiego żądania,

-        żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli zostaną spełnione przesłanki prawne takiego żądania,

-        żądania przeniesienia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych osobowych od Sprzedawcy w formacie umożliwiającym ich przekazanie do wybranego podmiotu trzeciego.

9.          W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Klient ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

10.       Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

11.       Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny. Administrator dba, aby dostęp do danych miały wyłącznie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania. Administrator zapewnia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane.

12.       Administrator podejmuje niezbędne działania, aby podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na polecenie Administratora.

13.       Wszelkie skargi, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być przesłane na adres mailowy Sprzedawcy: sklep@wellnessi.pl.

14.       Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki Prywatności Sklepu w przypadku zmiany sposobu funkcjonowania Sklepu mającej wpływ na zakres i sposób przetwarzania danych osobowych Klientów, a także w przypadku zmiany przepisów prawa lub otrzymania decyzji lub orzeczenia, które wymuszać będą taką zmianę.

15.       Administrator dołoży starań, aby poinformować o zmianie treści Polityki Prywatności z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana treści Polityki Prywatności zostanie obwieszczona poprzez stosowny komunikat na stronie internetowej Sklepu lub wysłanie wiadomości na adresy e-mail użytkowników, których dane będą wówczas nadal przetwarzane przez Sprzedawcę.

16.       Jeżeli zmiana Polityki Prywatności nie będzie dotyczyć praw lub obowiązków wobec właścicieli danych osobowych zebranych dotychczas lub jeżeli zmiana nie będzie wymuszać szerszego zakresu lub celu przetwarzania danych osobowych niż pierwotnie ogłoszony w Polityce Prywatności, nowa treść Polityki Prywatności nie będzie wymagała potwierdzenia przez użytkownika. W pozostałych przypadkach zmiana Polityki wymaga potwierdzenia przez Użytkownika (w sposób wskazany w powiadomieniu). W razie braku takiego potwierdzenia, Sprzedawca może podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy na prowadzenie konta Klienta i usunąć konto Klienta wraz z wejściem w życie takiej zmiany (zgodnie z informacją zamieszczoną w powiadomieniu o zmianie Polityki Prywatności), co nie nastąpi wcześniej niż na 7 dni od przesłania Klientowi powiadomienia.

17.       W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu, Regulaminu Newslettera, Polityki Cookies oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

18.       Polityka Prywatności obejmuje funkcjonowanie Sklepu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

19.       Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 23.11.2020.

 

 

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl